Nyilatkozatok 2018-05-23T13:39:36+00:00

Impresszum

Az oldal üzemeltetője:

Nivimo Kft.

székhelye: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B.

telephelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 22.

adószáma: 25385414-2-41

cégjegyzékszáma: 01-09-272112

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-130528/2017.

A weboldal felhasználási feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a nivimo.com honlapot üzemeltető E-Distribution Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B; cégjegyzékszáma: 01-09-982282; adószáma: 23871702-2-41; továbbiakban: Szolgáltató) és a nivimo.com honlapon nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók

  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a nivimo.com webcímen található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó honlapon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
  • A nivimo.com honlapon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a honlap szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  • A Nivimo.com honlap üzemeltetését az E-Distribution Kft. végzi.

Székhely: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B.

Telefonszám: +36-30/577-1178

Email: info@nivimo.com

 1. Ajánlatkérés, információkérés

  • A honlap látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a honlap elérhetőségek rovatában található űrlap segítségével, általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan információkérést, ajánlatkérést állítsanak össze és a honlap segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.
  • A beérkezett információkéréseket, ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot és/vagy részletes információt küldenek az érdeklődőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az írásba foglalt ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni. Felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
  • Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.
 1. Egyebek

  • A nivimo.com honlap igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  • Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a nivimo.com honlaphoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a nivimo.com honlaphoz való kapcsolódásáért és a nivimo.com honlapon történő bárminemű tevékenységéért. Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a honlap akadálytalan működését és a honlapon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik.
  • A nivimo.com honlap ezúton tájékoztatja látogatóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél az nivimo.com honlap alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a honlap által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a honlap Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el a honlap üzemeltetője.
  • Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén az eljáró bíróságra nézve a jogszabály szerinti hatásköri és illetékességi szabályok érvényesek.
  • Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Általános szerződési feltételek

Általános:

Kérjük, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) megrendelés előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Megrendelőinkkel ettől eltérő feltételekkel megállapodni.

Árak:

Az árajánlatban szereplő árak a nyílászárók alapárai, külön tételben szerepel a beépítés és a kiszállítás költsége. Az ajánlatunkban szereplő műszaki félreértelmezésből adódó hibákért felelősséget nem vállalunk. Mindig a legutolsó dátummal ellátott ajánlat az érvényes, a korábbiak érvényüket veszítik. Az árajánlat a kiállítástól számított 30 napig érvényes.

Az ajánlatban szereplő árak a Nivimo Kft. által használatos színpaletta színeire vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő színű lazúr vagy RAL-szín gyártására tart igényt, úgy egyedi árajánlat alapján felár felszámítására kerül sor.

 

Megrendelés érvényessége, a gyártás megkezdése:

A megrendelt termékek gyártásához szükséges feltételek:

 1. véglegesített, leegyeztetett műszaki tartalom
 2. hiteles, aláírt szerződés
 3. előleg befizetése

A Gyártó a nyílászárókat a harmonizált európai szabványokban meghatározott műszaki tartalommal és minőségben készíti el. A nyílászárók CE tanúsítvánnyal rendelkeznek. Gyártó a műszaki változtatások jogát – indokolt esetben – fenntartja. Bármilyen, a Szerződés megkötése utáni változtatás esetén Módosított Szerződés aláírása szükséges.

Fizetési feltételek:

Megrendelő a megrendelés aláírásával kötelezettséget vállal az elkészített termékek átvételére és az ellenérték teljes összegének kifizetésére.

A nyílászárók megrendelésekor 50% előleg kifizetése esedékes, amit Megrendelő a Nivimo Kft. OTP 11702036-20731968 HUF számú bankszámlájára forint átutalással, az OTP 11763024-37595885 DEV számú bankszámlájára deviza átutalással teljesít (az ajánlatszámra és a Megrendelő nevére való hivatkozással), vagy a pénztárban készpénzben / bankkártyával befizet. Az összeg beérkezése után Eladó előlegszámlát állít ki Megrendelő részére.

A kiszállítás és a beépítés megkezdése csak a teljes összeg kiegyenlítése után történik, addig a termék az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonjog fenntartás hatályossága alatt a Megrendelő nem szerzi meg a termék tulajdonjogát, így az Eladó javára elidegenítési és terhelési tilalom keletkezik.

Felmérés:

Eladó egyszeri ingyenes felmérést biztosít a Megrendelő részére, ha igényt tart rá. A felméréskor szükséges a Megrendelő, vagy annak műszaki döntésre jogosult megbízottja személyes jelenléte. A felmérés és az azt követő visszaigazolás a gyakorlat szerint kb. 1 hetet vesz igénybe. Kérjük a kalkulálásnál ennek figyelembevételét. A visszaigazolás aláírásakor kérjük ellenőrizze a megrendelt tételeket – nyitásirány, darabszám, üvegezés, stb.

Gyártási határidő:

A várható gyártási határidő általában 9-10 hét. Soron kívül igényelt gyártás esetén Eladó felárat számít fel. A gyártási határidő után, a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül történő kiszállítás még időben történő teljesítésnek minősül.

A megrendelés visszaigazolás aláírását követően a gyártás közbeni bárminemű módosítás a gyártási határidő meghosszabbodását vonja maga után. A kiszállítás és beépítés pontos napjáról az azt megelőző napokban Eladó szóban vagy írásban értesíti ügyfeleit. Megrendelő elismeri az Eladó előteljesítési jogát.

Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre tarthat igényt, amelynek a napi értéke a bruttó termékár 0,2%-a. A kötbér értéke mindösszesen nem lehet több a termékár 10%-ánál. Ha valamilyen nem várt esemény történik, ami akadályozza a gyártást, Eladó akadályközléssel élhet a Megrendelő felé, mely esetben Felek megállapodhatnak egy új kiszállítási időpontban.

Kiszállítás:

A kiszállítás során keletkezett sérülésekért, károkért Eladó csak az általa elvégzett kiszállítás esetén vállal felelősséget. A kiszállítás költségét a termékárak nem tartalmazzák, az ajánlatban külön tételként szerepel. A kiszállítást a Megrendelő is megoldhatja az általa biztosított gépjárművel, saját felelősségére és költségére.

Beépítés:

A Nivimo Kft. által forgalmazott nyílászárók bútor minőségűek, ezért beépítésükkor kiemelt odafigyeléssel kell eljárni. A nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességnek el kell távoznia. Az épület nedvességtartalma max. 40-45 % lehet a beépített nyílászárók hibamentes működése érdekében. Amennyiben az épületben a nedvességtartalom ennél magasabb, úgy a nyílászáróknál méretbeli változásokra, vetemedésekre kell számítani. A magas páratartalomból eredő hibák felelőssége és javításának költsége a Megrendelőt terheli.

A beépítés megkezdésekor, ill. a termékek átadásakor a Megrendelőnek, vagy a megbízott műszaki vezetőnek jelen kell lennie. A beépítés végeztével Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv készül. A Jegyzőkönyv aláírásának dátuma a garancia kezdő időpontja. Az átadott nyílászárókat a Megrendelőnek kell megvédenie a további sérülésektől, hosszabb tárolás esetén javasolt védőfólia használata.

Garancia:

A garancia időtartama rendeltetésszerű használat esetén 5 év abban az esetben, ha a beépítést az Eladó által irányított saját alvállalkozók végzik. Ha a beépítést a Megrendelő végzi, a beépítésből adódó hibákra garanciát nem tudunk vállalni, a vállalt garancia időtartama 3 év.

Amennyiben a nyílászáró lakás, vagy lakóépület alkotórészeként, beépítve kerül megvásárlásra, úgy a Vevő az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három évig az építési-szerelési munka tényleges elvégzőjével (vállalkozó, kivitelező) szemben fordulhat jótállási igényével a Ptk.248.§ és a 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet szabályozására figyelemmel.

A beépítés esetleges hiányossága, vagy annak szakszerűtlensége a jótállási vagy szavatossági igény Eladóval szemben való érvényesíthetőségét kizárja. A szerkezetek külsérelmi nyomaira, valamint hiányzó tartozékokra Megrendelő által történő átvételt követően Eladó nem vállal felelősséget, ilyen jellegű reklamációkat az átvétel pillanatában a szállítólevélen fogadunk el.

Reklamációt csak írásban, a termék azonosítását szolgáló bizonylatokkal (szállítólevél, számla, teljesítmény nyilatkozat, fotó) fogadunk el.

Garanciális igény benyújtását Eladó csak teljes mértékben kiegyenlített számla esetében köteles elfogadni. A garancia nem terjed ki az elemi károkra és harmadik személy által okozott károkra (pl. kőműves, festő, helyreállító munkákból eredő hibák stb.). Szakszerűtlen karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén Eladó mentesül a garancia alól.

Minőségi kifogásait Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén Eladó szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Megrendelő köteles Eladónak a kiszállással kapcsolatos költségeket megtéríteni. A felületkezelés tartósságára csak akkor vonatkozik a garancia, ha annak évenkénti, ápoló készlettel történő karbantartása igazoltan megtörtént. Termékeink időszakos karbantartás mellett a szavatossági időn túl is hosszú évtizedekig stabil működést biztosítanak.

Lazúros bevonat esetén a fa természetes jellegéből adódóan – egy terméken belül színeltérés, és a színmintához képest – árnyalatnyi eltérés lehetséges!

Vörös-, illetve borovifenyőből készült nyílászárók esetén a magas gyantatartalom miatt, és az időjárási viszonyok változásával (különösen magas felületi hőmérséklet esetén) szemmel látható és kitapintható gyanta pontok, folyások jelenhetnek meg a fa felületén. Ez a nyílászáró rendeltetésszerű használatát nem zavarja. Garanciális igényt ebben az esetben nem tudunk elfogadni. Megjelent gyanta pontok eltávolíthatóak a felületről, az eltávolításhoz szükséges technológiáról, bővebb információkról tájékoztatót adunk.

 Jogállás:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén az eljáró bíróságra nézve a jogszabály szerinti hatásköri és illetékességi szabályok érvényesek.

Minden az Eladó által készített dokumentum (árajánlat, visszaigazolás, stb.) a Nivimo Kft. szellemi tulajdonát képezi, kizárólag a címzett nevére szól, tartalma részben vagy egészében való más irányú felhasználása, harmadik fél részére történő átadása tilos. 

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybevevőjét adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

 

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó:
neve: NIVIMO Kft.
cégjegyzék száma: 01-09-272112
adószáma: 25385414-2-41
székhelye: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B
telephelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 18-22.
e-mail címe: info@nivimo.com
weboldala: https://nivimo.com

 

A NIVIMO Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Társaságunk, mint adatkezelő az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 2. egyes esetekben jogszabályi előírások szerint és kötelező jelleggel kezeli, melyről külön tájékoztatást nyújt.

 

Az adatok kezelése során – az ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait vesszük igénybe:

 

Tárhelyszolgáltató:
neve: Contabo GmbH
regisztrációs szám: HRB 180722
székhelye: Aschauer Straße 32a 81549 Munich Germany
e-mail címe: info@contabo.com
weboldala: https://contabo.com
az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

A nivimo.com honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés
A https://nivimo.com honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a böngészővel kapcsolatos adatok, valamint a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A személyre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyezünk el. Abban az esetben, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit – vagy cookie-t –, akkor az aktuális látogatás során keletkező információk összekapcsolhatók a korábbi látogatások információival, kizárólag a tartalom megjelenítések személyre igazítása érdekében.

A nivimo.com a Google Analytics és a Google Adwords Remarketing szolgáltatásának követő kódjait használja. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon található.

Az adatkezelő a honlapon keresztül ajánlatkéréseket fogad, valamint az info@nivimo.com e-mail címre írt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezen kapcsolatfelvételekhez tartozó adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az ajánlatkérés, vagy a közvetlen e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ajánlatkéréseket az adatkezelő az ügylet egyértelmű lezárásáig őrzi meg. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése
Információkérés

 • Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
telefonszám kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

 

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 • Az adatkezelés folyamata:
 1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, honlapon keresztül, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 3. az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

Ajánlatkérés

 • Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

 

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

 

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 • Az adatkezelés folyamata:
  1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, honlapon keresztül, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
  2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
  3. az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

Hírlevél küldése

 • Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

 

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az
  1. elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy
  2. az info@nivimo.com e-mail címre küldött levéllel, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
  3. postai úton a NIVIMO Kft. – 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B. címre küldött leiratkozási kérelmet tartalmazó levél útján.

5)     A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

 

 

Egyéb adatkezelési tudnivalók

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogató bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támadja, az adott látogató adatai haladéktalanul törlésre, vagy – szükség esetén – megőrzésre kerülnek a polgári jogi felelősség megállapításának, illetve büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban résztvevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az ügyfelei által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Tájékoztató elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

 • a technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ
 • a nivimo.com weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el
 • A weboldal adminisztrálására szolgáló CMS rendszer nem tárol személyes adatokat

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje, valamint biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, vagy ha elmulasztjuk a határidőt, abban az esetben a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja és erről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a nivimo.com weboldalon történik.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 20.

Ajánlatkérés